Uttar Pradesh
Meerut

Name : Ms Astha Gupta( co Founder)

Phone : 9837077225

Tamil Nadu
Chennai

Name : Ms Shreya Agarwal(co Founder)

Phone : 9958271727

Uttar Pradesh
Lucknow

Name : Mrs. Shalini Gupta

Phone : +91 98890 14630

Jharkhand
Jamshedpur

Name : Ms. Neelam Didwania

Phone : 9660437602

Karnataka
Bangalore

Name : Ms. Pruthula Shastry

Phone : 9986818766

Delhi
Delhi - Rajouri Garden

Name : Niharika Ghai

Phone : 9953300536

Rajasthan
Jaipur

Name : Ms. Astha Sharma

Phone : 9772936979

Alwar
Alwar - North Angel Pranic Healing & Meditation Centre

Name : Ms. Sneha

Phone : 9829593217